Välkommen till Viksbergs Mark AB

Välkommen till Viksbergs Mark AB

Viksbergs Mark AB äger Viksberg 3:1 och 3:3. Bolaget äger drygt 60 hektar mark och äger också samtliga byggnader på marken.

Bolaget har till huvudsaklig uppgift att exploatera marken för aktieägarnas bästa och styrelsen arbetar kontinuerligt med denna fråga. Fram till dags dato har Viksberg 3:2 och Viksberg 3:4 avyttrats efter avtyckningar.

På marken finns en golfbana som arrenderas av Golfstar Nordic AB sedan 2009. Golfbanan finns till 90 % på ägd mark, resterande mark arrenderas av bolaget.

Viksbergs Golfklubb driver klubbverksamheten på banan

Viksbergs Mark AB har 3978 aktier. alla med en röst var.

Nytt från oss

Årets stämma

Skrivet 2024-06-30

Övergång till digital aktiebok

Skrivet 2024-05-14

Ny hemsida lanserad

Skrivet 2022-05-09