Om oss

Viksbergs Mark AB äger Viksberg 3:1 och 3:3. Bolaget äger drygt 60 hektar mark och äger också samtliga byggnader på marken.

Bolaget har till huvudsaklig uppgift att exploatera marken för aktieägarnas bästa och styrelsen arbetar kontinuerligt med denna fråga. Fram till dags dato har Viksberg 3:2 och Viksberg 3:4 avyttrats efter avstyckningar.

På marken finns en golfbana som arrenderas av Golfstar Nordic AB sedan 2009. Golfbanan finns till 90 % på ägd mark, resterande mark arrenderas av bolaget.

Viksbergs Golfklubb driver klubbverksamheten på banan.

Viksberg Mark AB har 3978 aktier, alla med en röst var.