Övergång till digital aktiebok

Bolaget har sen 2022 gått över till en digital aktiebok. Se Digital aktiebok.

Skrivet 2024-05-14
Gå tillbaka