Planarbeten

Här publiceras de aktuella projekt som är under beredning. 

Bolaget har ingått ett optionsavtal med Lilleby Bostad Projekt AB avseende exploatering av området kring hål 2-4. Avtalet godkändes på bolagsstämman. Den första optionspremien avsende godkänt avtal på 100 tkr är inbetald

Efter begäran om planbesked i maj 2021 för att möjliggöra bebyggelse kring klubbhusområdet har nu stadsbyggnadsnämnden gett ett godkännande för fortsatt planarbete. Arbetet fortskrider men ett antal utredingar måste fortfarande göras. Se dokument nedan.

Bolaget har ansökt om förhandsbesked bygglov på den avstyckade tomten Viksberg 3:3 kring maskinhallen. Kommunen anser dock att det krävs en detaljplan för detta. Styrelsen har därför beslutat att låta detta projekt vila tills de ovanstående projekten kommit längre