Årets stämma

Årets bolagsstämma hölls 3/6 i klubbhuset. Se protokoll under Årsstämma.

Skrivet 2024-06-30
Gå tillbaka