Årsmöte 13/6

Årets bolagsstämma hölls 13/6 19:00 i klubbhuset. Osignerat protokoll (som kommer att bytas mot signerat så snart detta är gjort) finns under Årsstämma.

Se också beslut angående exploatering under planarbete

Skrivet 2023-06-29
Gå tillbaka