Årsstämman 2022

Årets stämma hölls 15/6 i klubbhuset vid Ladviksvägen 13. Protokollet liksom årsredovisningen hittar du under Årsstämma.

Skrivet 2022-06-26
Gå tillbaka