Aktier

Försäljning

Bolaget hjälper till med information för de som vill sälja sina aktier. Kontakta Christer Ihse – christer.ihse@telia.com. Du måste acceptera att din email eller telefonnummer läggs upp här. De som är intresserade av att köpa kan sedan kontakta dig. Priset för aktien är helt en affär mellan säljare och köpare och kommer inte att synas. I mailet skall du ange hur många aktier du vill sälja.

I fortsättningen kommer ”annonsen” att ligga uppe max 2 månader innan den tas bort. 

Dessa personer vill sälja aktie

Hantering 

Styrelsen får idag in många förfrågningar kring hur man hanterar bolagets aktier vid arv, försäljning, om man inte kan hitta sitt aktiebrev etc.

Vi har därför sammanställt ett dokument som förhoppningsvis ger svar på de flesta frågorna.

Se under Digital aktiebok hur du kan slippa problemet med att hålla reda på fysiska aktiebreven.